เกี่ยวกับเรา

บริษัทฯได้ก่อตั้งในปี 2552 และได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เอเชียครอสลิงค์ จำกัด ตั้งแต่พฤษภาคม 2559

วิสัยทัศน์ของเราคือ เราจะมุ่งมั่นสร้างประโยชน์ให้ประเทศในภูมิภาคเอเชีย

 

พันธกิจของเราคือ เราจะสร้างความเชื่อมโยงระหว่างประเทศเพื่อให้ความเป็นอยู่ของคนในกลุ่มประเทศเอเชียดีขึ้น โดยเริ่มต้นจากการสร้างความเชื่อมโยงภายใน 3 ปีข้างหน้า ระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่น โดยการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ บุคลากร เทคโนโลยี วัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์ และการบริการ

Visitors: 11,817