โครงการดูแลผู้สูงอายุ

บริษัท ฯ ได้ร่วมมือกับ โรงพยาบาลผู้สูงอายุฮันโนะ (www.h-g-c.jp) ซึ่งเป็นโรงพยาบาลผู้สูงอายุแห่งแรกในญี่ปุ่น ซึ่งโรงพยาบาลแห่งนี้ได้ก่อตั้งในปี 2540 โดยมีความเชี่ยวชาญด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อม อัลไซเมอร์ และโรคที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ด้วยกิจกรรมบำบัดต่างๆ การกายภาพบำบัด การเอาใจใส่ และให้เกียรติ รวมถึงการดูแลด้านโภชนาการอาหารที่ถูกต้องและเหมาะสมสำหรับผู้ป่วยแต่ละคน 

 

ทั้งนี้ ทางบริษัท ฯ ได้ร่วมมือกับทางโรงพยาบาลให้การขยายสาขามาที่ประเทศไทย ทั้งนี้ได้จดทะเบียนธุรกิจกับทางเวชพงศ์โอสถเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ในนาม บริษัท ฮันโนะ-เวชพงศ์ เจริแอทริค เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (www.hvgc.co.th) โดยสถานที่ให้บริการจะจัดตั้งในย่านเอกมัย-รามอินทรา ซึ่งมีการให้บริการทั้งที่เป็นรายวัน เช้าไป-เย็นกลับ ระยะสั้นและระยะยาว 

Visitors: 11,817