โครงการด้านอาหารเสริมและสุขภาพ

  • โครงการด้านอาหารเสริมและสุขภาพ

               จากองค์การองค์การอนามัยโลก อายุเฉลี่ยของคนญี่ปุ่นนั้นมีอายุเฉลี่ยที่ยืนที่สุดในโลกในปี 2559 คืออายุเฉลี่ยอยู่ที่ 83.7 ปี ส่วนในประเทศไทยอยู่ที่ลำดับที่ 70  โดยมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 74.9 ปี ทั้งนี้ ประเทศญี่ปุ่นมีความโดดเด่นเรื่องอาหารการกิน และอาหารเสริม 

               ทั้งนี้ บริษัท ฯ จึงได้จัดตั้ง บริษัท นิปปอน-ไทยเวลล์เนส จำกัด เพิ่มขึ้นในเดือนเมษายน 2560 โดยร่วมมืออีกบริษัทหนึ่งในประเทศไทย เพื่อดำเนินการนำเข้าอาหารเสริมจากประเทศญี่ปุ่น โดยมุ่งเน้นให้คนไทยมีสุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว ทั้งนี้ บริษัท นิปปอน-ไทยเวลล์เนส จำกัด เป็นบริษัืแรกที่อยู่ในสมาคมนัตโตะคิเนส (http://j-nattokinase.org/en/jnka_member.html) ที่จะนำอาหารเสริมนัตโตะคิเนสเข้ามาในประเทศไทย รวมถึงอาหารเสริมอื่นๆ โดยเน้นสุขภาพที่แข็งแรง เพื่ออายุที่ยืนยาวเป็นหลัก 

Visitors: 11,817