กิจกรรมและการประชาสัมพันธ์

งาน Beauty Show ของมหาวิทยาลัย Hollywood University of Beauty and Fashion ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2559 

Visitors: 11,818